Наименование
.
Кат. № 5948000417
Centrifuge 5920 R (EU-IVD)